برنامه ترم 971

 

انتخاب واحد

 

20/06/1397 تا 10/07/1397

شروع کلاسها

 

24/06/1397

حذف و اضافه

 

 

09/07/1397 تا 10/07/1397

شروع امتحانات پایان ترم

 

18/10/1397

 

 

 

 

شماره تلفن های موسسه

 

Omidnahavand1385@yahoo.com

آدرس ایمیل موسسه

08133224300

معاونت اداری و مالی و  آموزش (رضا روزبه)

08133244816

معاونت دانشجویی (بابک جهانگیریان)

08133224301

آموزش موسسه (ساعده رزاقی)

08133222989

امور اداری (روح الله شهبازی)

08133245996

امور مالی (سید یاسین حسینی)

08133222278

امور کلاسها (سمیرا شمس)

08133242270

واحد فناوری اطلاعات (مژگان منصوری)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- دانشجویان قبل از مراجعه حضوری جهت هماهنگی انجام امور فارغ التحصیلی حتما با شماره تلفن08133224301 تماس بگیرند.